Search This Blog

Tuesday, 6 March 2012

Tarbiah dan Penangannya


Tarbiah dalam sudut pandang Islam merupakan satu entiti yang sangat penting dan bernilai. Tarbiah seumpama terikat padu dengan Islam tanpa ada ruang pemisah di antara keduanya. Ia menjadi objektif terbesar yang sentiasa berada dalam penilaian dan penelitian seseorang Muslim bagi menebarluaskan seruan untuk mengajak manusia kepada Allah. Intimnya Tarbiah dengan Islam merupakan kebanggaan dan keistimewaan yang tidak akan dijumpai dalam mana-mana agama yang lain.

1)      Apakah yang dimaksudkan dengan Tarbiah?

Tarbiah merupakan satu istilah terbitan yang berasal daripada daftar Bahasa Arab yang dasar perkataannya diambil daripada perkataan (رَبِّى) yang bermaksud penambahan, peningkatan, pertumbuhan, perkembangan,  pembaikan, penyuburan atau pemeliharaan.

Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 276 :

ß,ysôJtƒ ª!$# (#4qt/Ìh9$# Î/öãƒur ÏM»s%y¢Á9$# 3 ª!$#ur Ÿw =Åsム¨@ä. A$¤ÿx. ?LìÏOr& ÇËÐÏÈ
Yang bermaksud, “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelumang dosa”.
Manakala makna dan maksud Tarbiah daripada sudut istilah ataupun therminology pula dapat kita fahami sebagaimana yang dinukilkan Muhammad Yunus dan Qasim Bakr dalam kitab At-Tarbiyah wa Ta’lim,
“Tarbiah bererti memberikan suatu pengaruh daripada seluruh keperluan yang diperlukan untuk membantu anak-anak agar membentuk jasmani, akal dan akhlak dengan bertingkat dan berterusan hingga memenuhi suatu target kesempurnaan yang semampunya agar anak-anak dapat hidup bahagia di dalam kehidupan individualnya serta sosialnya dan jadilah amal anak itu bermanfaat bagi masyarakat”.
Manakala menurut Dr. As Sayyid Muhammad Nuh pula, “Tarbiah adalah suatu amal yang wujud dengan berlainan cara dan perantara yang tidak bertentangan dengan syariat Islam untuk melindungi manusia dan memeliharanya sehingga menjadi pemimpin (saayid) di dunia ini, untuk memimpin negeri dengan peribadatan yang sempurna kepada Allah Pemelihara sekalian alam”.
Tarbiah mempunyai pelbagai bentuk dan gayanya. Ada yang gemar membahagikannya kepada Tarbiah Jasadiah dan Ruhiah dan lain-lain bahagian. Itu merupakan kebebasan dan kejernihan di dalam berfikir akan tetapi satu perkara yang amat penting yang merupakan intipati sebenar daripada tarbiah adalah apa sahaja perkara yang dapat membuatkan manusia subur dan tumbuh dalam Islam dan bersifat dangan sifat seorang muslim sejati. Itulah sebenarnya yang diingini tarbiah sesuai dengan makna dan maksudnya.
Ringkas katanya, tarbiah merupakan aset penting dalam perjuangan memakmurkan Islam di dalam hati-hati manusia kesemuanya. Ramai yang memandang tarbiah sebagai entiti asing dalam agama Islam tetapi sebenarnya pandangan tersebut tidak tepat sama sekali.
2)      Apakah hubungan tarbiah dengan taklim, siasah, dakwah dan lain-lain?
Islam bukan sahaja membawa taklim, dakwah, siasah  mahupun atau lain-lain lagi, bahkan realitinya kesemua ini sebenarnya merupakan makna umum daripada tarbiah. Begitulah tingginya nilai dan kedudukan tarbiah dalam Islam.
Sebagaimana contoh, Islam menekankan taklim dalam perjuangannya dan menjadikan taklim sebagai salah satu agenda dalam memartabatkan Islam daripada sudut ilmu dan budaya. Akan tetapi taklim yang diingini dalam Islam adalah taklim yang senantisa merujuk kepada Allah dan batasan syariat-Nya, dengan kata yang mudah iaitu taklim yang berhiaskan tarbiah.
Berapa banyak yang kita temui para mualim ataupun guru yang mengajar hanya sekadar mahu menghabiskan silibus di dalam buku teks tanpa mensasarkan kebesaran Islam dan tuhannya. Maka tidak hairanlah sekarang ini lahir ramai insan yang cerdik pandai dalam bidang akedemik akan tetapi ropong hati dan jiwanya daripada Islam.
Nafas dan sinergi baru dalam taklim perlu diterapkan bersama, kerana selepas ini kita mahukan generasi pelajar yang hebat ilmu Sainsnya ditambah dengan kecintaan kepada Allah tuhan pencipta alam, dan kita juga inginkan para pelajar yang hebat ilmu Sejarahnya ditambah dengan kegaguman rentetan kisah para Rasul dan lain-lain lagi. Begitulah sebenarnya maksud tarbiah dalam penerapan bagi medium taklim.
Begitu jugalah perlunya penerapan tarbiah ini di dalam medium-medium lain seperti dakwah, siasah dan lain-lain yang tidak mampu dihuraikan kesemuanya satu persatu di sini. Namun kaedah dan bentuknya sama sebagaimana tindakbalas tarbiah kepada taklim di atas. Tiada dakwah mahupun siasah andai kata tarbiah diabaikan, kerana tarbiah itulah sebenarnya penyeri kepada dakwah, siasah mahupun lain-lainnya.  Begitu jugalah sebaliknya, jika hanya tarbiah yang dipegang tanpa dakwah dan siasah maka Islam tidak akan kemana.
Ringkasnya, tarbiah yang pertama manakala siasah, mahupun dakwah ataupun selainnya bukan yang kedua. Hakikatnya tarbiah, dakwah dan juga siasah perlu bergerak seiring. Tanpa mengenepikan mana-mana aspek yang lain.
Alfaqir ila Rabb

Thursday, 5 January 2012

Kenali Pengenalan Diri Anda


Sudah menjadi satu kebiasaan bagi kita semua untuk sentiasa membawa ke mana sahaja kita pergi satu keping kad yang bernama kad pengenalan diri. Sekeping kad ini dijaga dengan sebaiknya mengalahkan wang kertas yang bernilai. Berhargakah kad yang nipis itu? Penting sangat ke pengenalan diri yang boleh ditukar ganti itu? Mungkin selepas ini soalan itu akan dijawab sendiri oleh anda, dan diharapkan jawapan anda itu membawa perubahan buat diri anda.

Dekat dalam bayangan kita bahawa dalam pengenalan diri tertera beberapa perkara berkaitan dengan peribadi seseorang. Nama, jantina, dan alamat. Banyak lagi yang disertakan dalam kad tersebut namun tiga perkara ini merupakan asas maklumat peribadi yang amat penting bagi seseorang individu dan diterterakan sejelasnya dalam pengenalan diri masing-masing tanpa disembunyikan.

Namun di sebalik pengenalan diri yang kita punyai sekarang ini ada satu hakikat dan gambaran yang seharusnya kita hayati dan kenalpasti. Hakikat ini akan diketahui dengan menjawab satu soalan ringkas ini terlebih dahulu, soalannya, "Bagaimanakah rupa pengenalan diriku di akhirat nanti?".

Jom kita selidik satu persatu pengenalan diri kita bermula dengan yang pertama iaitu nama. Nama merupakan saksi dan ganti susuk tubuh badan bagi seseorang. Telah banyak nama dipasakkan pada batang tubuh setiap seseorang bagi menggelarinya. Boleh jadi Adam, Aiman, Seng atau Lee.

Ruangan hidup di dunia menjadikan nama-nama dipilih berdasarkan kriteria-kriteria yang tertentu. Tiada halangan di alam dunia bagi memilihnya. Nama itu akan tetap dalam pengenalan diri selagi mana bergelar ahli dunia. Tetapi itu di dunia, di akhirat tidak pula begitu. Kelak di akhirat kita akan diberi dua pilihan nama lain yang baharu. Nama bagi keduanya adalah Muslim ataupun Kafir. Dua nama khas itu istimewa buat hamba-hamba Allah pada hari yang tiada keraguan padanya.

Cuba jangkakan nama anda kelak sekarang. Muslim atau kafir? Yang patuh ataupun yang ingkar? Sesungguhnya Allah telah jadikan di dunia ini dua macam golongan manusia sebagai mana firman Allah dalam surah Al Taghaabun ayat ke-2,

   uqèd Ï%©!$# ö/ä3s)n=s{ ö/ä3ZÏJsù ֍Ïù%Ÿ2 /ä3ZÏBur Ö`ÏB÷sB 4 ª!$#ur $yJÎ/ tbqè=yJ÷ès? ÅÁt/ ÇËÈ  
Yang bermaksud, “Dialah (Allah) yang menciptakan kamu semua, maka ada sebahagian daripada kamu yang kafir (ingkar) dan sebahagian lagi mukmin (patuh), dan Allah maha melihat akan apa yang kamu kerjakan”.

Walaupun demikian pada manusia itu ada akal yang akan membawanya ke persimpangan tauhid. Pilihan akan jelas di hadapannya sama ada untuk memilih tauhid kepada yang Allah dan bergelar Muslim atau tauhid kepada selain Allah yang bererti Kafir. Seksaan dan ancaman keras bagi yang mempunyai akal akan tetapi tidak pernah ingin berfikir tentang siapakah penciptanya. Pilihan itu haruslah didasari ilmu dan bukannya nafsu atau dorongan pandangan zahir mata. Jadi di bahagian mana tauhid anda sekarang? Kerana nama anda di pengenalan diri pada hari akhirat nanti terletak di atas jawapan itu.

Kedua, mengenai perihal jantina. Manusia di batasi dengan dua jenis jantina sahaja iaitu lelaki ataupun wanita. Tiada yang ketiga kecuali dominan terhadap salah satu daripada dua jenis tadi. Lelaki dan wanita membentuk fizikalnya secara jelas dan tiada upaya kudrat manusia untuk menentukan kelahiran seseorang kepada jantina yang tertentu sahaja.

Nun jauh di akhirat juga sama keadaannya. Saat kebangkitan kembali manusia, setiap yang berjiwa di padang Mahsyar akan dibangkitkan dalam keadaan lengkap dalam dua jantina yang berbeza iaitu berjantina ahli ibadah ataupun ahli maksiat.

Perkataan lelaki mahupun wanita pada saat itu bagaikan dilupakan dan hanya anggota badan yang menjadi saksi kepada pembahagian baharu jantina manusia. Akan tetapi, dengan hanya sekilas pandang anda semua sebenarnya mampu membayangi jantina anda kelak berdasarkan apa yang telah anda lakukan pada masa dahulu dan apa yang anda lakukan sekarang. Maka jawab, ahli ibadat. atau ahli maksiat jantina anda kelak?

Sesungguhnya berbahagialah ahli ibadah dengan syurga ciptaan Allah dan sebaliknya bagi para ahli maksiat sebagaimana firman Allah berkaitan dengan janjinya,

¨bÎ) tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä (#qè=ÏHxåur ÏM»ysÎ=»¢Á9$# ôMtR%x. öNçlm; àM»¨Zy_ Ĩ÷ryŠöÏÿø9$# »wâçR ÇÊÉÐÈ  
Yang bermaksud, “ Sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah untuk mereka disediakan syurga firdaus sebagai tempat tinggal”.
( Al Kahfi : 107)

Ketiga dan terakhir adalah mengenai alamat. Di dunia, alamat tempat tinggal diperlukan bagi melengkapkan biodata penuh seseorang. Alamat di dunia mungkin tetap dan mungkin bagi sesetengah masyarakat alamat tempat tinggalnya banyak dek kerana sering kali berpindah.

Ada yang beralamat Kedah, Kelantan Pahang atau selainnya yang tidak terkira banyaknya. Itulah alamat ciptaan dunia buat kita. Namun, kita harus sedar bahawa alamat sebenar yang tertulis di atas pikulan semua hanyalah satu sahaja iaitu syurga. Hakikatnya kita berkongsi alamat yang sama. Asalan alamat yang diperturunkan oleh datuk moyang kita iaitu nabi Adam alaihissalam tidak akan pernah sesekali bertukar.

Sudah disepakati dan tiada masalah dalam penentuan asalan dari mana kita datang, akan tetapi alamat itu sendiri sebenarnya merujuk kepada suatu tempat yang kita akan singgahi dan pulang kembali pada suatu hari nanti. Tiada yang mampu menolak keinginan untuk berada di dalam syurga, namun layakkah kita? Cuba direnungkan dan difikirkan bersama apakah kita semua akan berjaya singgah dan menetap buat selama-lamanya di dalam syurga kelak ?

Wahai pemilik pengenalan diri, di dunia ini semua boleh diatur mudah segala perancangan namun di akhirat kelak segala perancangan kita tidak akan sekali-kali  menuruti kehendak dan kemahuan kita. Iman dan agama yang kita dukungi sekarang inilah penyelamat kepada segalanya. Lurus iman maka agama yang benar akan memuliakanmu akan tetapi andai sasar imanmu maka agamamu itu tidak akan menyelamatkanmu.

Semoga ketiga-ketiga butiran pengenalan diri anda di atas menjadikan anda mampu tersenyum dan terharu dengan anugerah Allah terhadap anda selama ini. Mana yang baik kekalkan dan tingkatkan manakala bagi yang buruk buangkan serta perbaharuinya dengan yang baik.

Jangan berbangga dengan pengenalan dirimu di dunia akan tetapi ciptalah dan milikilah pengenalan diri yang sohih sebagai pasport pemudah untuk anda memasuki tempat asalan anda kelak iaitu syurga. Amin.

Hamba yang kekurangan,
4 Januari 2012,
Uiam Gombak.